S-Work No.71 71 Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

S-Work No.71

71

Veröffentlicht am in "Design", Sprache — English. 14 Seiten.
S-Work No.71 Според Шведскиот модел за регулација на сексуалната работа во земјите од Европа кои го воведоа овој закон, купувањето на сексуална услуга се казнува, но не и продавањето. Па така, во Гава, шпанска провинциска општина во Каталонија со намера да ја исчисти проституцијата од улиците и да ги елиминира клиентите кои купуваат сексуални услуги започна да испраќа казни на нивните семејства. На овој начин, општината смета дека ќе го намали бројот на сексуални работници кои најчесто работат Mehr anzeigen
S-Work No.71 Според Шведскиот модел за регулација на сексуалната работа во земјите од Европа кои го воведоа овој закон, купувањето на сексуална услуга се казнува, но не и продавањето. Па така, во Гава, шпанска провинциска општина во Каталонија со намера да ја исчисти проституцијата од улиците и да ги елиминира клиентите кои купуваат сексуални услуги започна да испраќа казни на нивните семејства. На овој начин, општината смета дека ќе го намали бројот на сексуални работници кои најчесто работат Mehr anzeigen