AMNYTT 1/2019 Click to read
  • Comments

AMNYTT

1/2019

Published on in “, Science”, language — Norwegian. 102 pages.
Nytt år, som ser ut til å bli godt Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer. Fagfolkenes bidrag i denne situasjonen er helt avgjørende for å opprettholde konkurransedyktige bedrifter. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications