AMNYTT 1/2019 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

1/2019

出版日期 / “商业, 科学” / 语言—Norwegian / 102页
Nytt år, som ser ut til å bli godt Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer. Fagfolkenes bidrag i denne situasjonen er helt avgjørende for å opprettholde konkurransedyktige bedrifter. 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物