AMNYTT 1/2020 Click to read
  • Comments

AMNYTT

1/2020

Published on in “”, language — Norwegian. 132 pages.
Samarbeid og digitalisering er viktig i morgendagen samfunn Mennesket blir ikke overflødig i den digitale hverdag, hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil være sentrale temaer. Tvert imot. Det er de bedriftene som evner å utnytte samspillet mellom mennesket og teknologien best, som vil bli vinnere i morgendagens industri. For å kunne møte utfordringene som vil stå i kø, må det utvikles nye samarbeidsarenaer. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications