AMNYTT 1/2020 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

1/2020

出版日期 / “” / 语言—Norwegian / 132页
Samarbeid og digitalisering er viktig i morgendagen samfunn Mennesket blir ikke overflødig i den digitale hverdag, hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil være sentrale temaer. Tvert imot. Det er de bedriftene som evner å utnytte samspillet mellom mennesket og teknologien best, som vil bli vinnere i morgendagens industri. For å kunne møte utfordringene som vil stå i kø, må det utvikles nye samarbeidsarenaer. 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物