AMNYTT 3/2016 Click to read
  • Comments

AMNYTT

3/2016

Published on in “Science, Science”, language — Norwegian. 158 pages.
Norge har svært gode forutsetninger til å lykkes i en digital fremtid. Men da må forståelsen for og viljen til å stille krav til at alle nivåer i bedriften skal tilegne seg nødvendig kompetanse, må tydeligvis øke. Omstilling og nye rammebetingelser kreve innsats. Det er ikke en ny erkjennelse. Men nå må det handles, alle ressurser norsk samfunn rår over må utnyttes på en optimal åte. Da kan vi fortsatt trygge velferd på et høyt nivå her i landet. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications