AMNYTT 3/2016 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

3/2016

出版日期 / “商业, 科学” / 语言—Norwegian / 158页
Norge har svært gode forutsetninger til å lykkes i en digital fremtid. Men da må forståelsen for og viljen til å stille krav til at alle nivåer i bedriften skal tilegne seg nødvendig kompetanse, må tydeligvis øke. Omstilling og nye rammebetingelser kreve innsats. Det er ikke en ny erkjennelse. Men nå må det handles, alle ressurser norsk samfunn rår over må utnyttes på en optimal åte. Da kan vi fortsatt trygge velferd på et høyt nivå her i landet. 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物