AMNYTT 5/2016 Click to read
  • Comments

AMNYTT

5/2016

Published on in “”, language — Norwegian. 128 pages.
Norsk industri er konkurransedyktig. Vi må videreutvikle industrien, slik at antall arbeidsplasser kan øke og grunnlaget for velferdsstaten sikres. Det viktigste fundamentet for vår velstand er industrien, inklusiv oljevirksomheten. Dette forholdet må vi ikke glemme. Annen næringsvirksomhet er stort sett kun service og tjenesteyting. Som må ha en livskraftig industri å lene seg på. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications