AMNYTT 5/2016 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

5/2016

出版日期 / “” / 语言—Norwegian / 128页
Norsk industri er konkurransedyktig. Vi må videreutvikle industrien, slik at antall arbeidsplasser kan øke og grunnlaget for velferdsstaten sikres. Det viktigste fundamentet for vår velstand er industrien, inklusiv oljevirksomheten. Dette forholdet må vi ikke glemme. Annen næringsvirksomhet er stort sett kun service og tjenesteyting. Som må ha en livskraftig industri å lene seg på. 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物