AMNYTT amnytt.no 3/2022 Click to read
  • Comments

AMNYTT amnytt.no

3/2022

Published on in “Business, Business”, language — Norwegian. 91 pages.
Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell. More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT amnytt.no”

View all publications