AMNYTT amnytt.no 3/2022 点击阅读
  • 评论

AMNYTT amnytt.no

3/2022

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 91页
Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell. 更多
显示标签
免费订阅

“ AMNYTT amnytt.no”的其他出版物

查看所有出版物