Min Drift og Vedlikehold 2/2019 Click to read
  • Comments

Min Drift og Vedlikehold

2/2019

Published on in “Business”, language — Norwegian. 55 pages.
Det er mye å lære av dataangrepet på Norsk Hydros anlegg. Den første lærdommen er at datasikkerhet blir viktigere og viktigere. Jo mer vi utnytter digitalteknologien, dess større blir sannsynligheten for at noen eksterne miljøer prøver å trenge seg inn i bedriftenes datasystemer. Alle medarbeidere må ta del i sikkerhetsarbeidet, slik at forsøk på å trenge i interne systemer stoppes før det skapes problemer. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift og Vedlikehold”

View all publications