Min Drift og Vedlikehold 2/2019 点击阅读
  • 评论

Min Drift og Vedlikehold

2/2019

出版日期 / “商业” / 语言—Norwegian / 55页
Det er mye å lære av dataangrepet på Norsk Hydros anlegg. Den første lærdommen er at datasikkerhet blir viktigere og viktigere. Jo mer vi utnytter digitalteknologien, dess større blir sannsynligheten for at noen eksterne miljøer prøver å trenge seg inn i bedriftenes datasystemer. Alle medarbeidere må ta del i sikkerhetsarbeidet, slik at forsøk på å trenge i interne systemer stoppes før det skapes problemer. 更多
显示标签
免费订阅

“ Min Drift og Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物