Min Drift & Vedlikehold 3/2021 Click to read
  • Comments

Min Drift & Vedlikehold

3/2021

Published on in “Business”, language — Norwegian. 77 pages.
Et stort spørsmål når det gjelder sysselsetting er hva blir resultatet av økt digitalisering. Mange oppgaver som tidligere krevde god tilgang på personell og reising har under pandemien blir løst via digital teknologi. Erfaringen er at ny teknologi kan gi svært effektive løsninger. Både tid og kostnader er redusert. I mange tilfeller er kvaliteten på oppgavene som utføres av god kvalitet, minst like god som før digitale løsninger ble utnyttet fullt ut. More
Subscribe for FREE

Other publications of “Min Drift & Vedlikehold”

View all publications