Min Drift & Vedlikehold 3/2021 点击阅读
  • 评论

Min Drift & Vedlikehold

3/2021

出版日期 / “商业” / 语言—Norwegian / 77页
Et stort spørsmål når det gjelder sysselsetting er hva blir resultatet av økt digitalisering. Mange oppgaver som tidligere krevde god tilgang på personell og reising har under pandemien blir løst via digital teknologi. Erfaringen er at ny teknologi kan gi svært effektive løsninger. Både tid og kostnader er redusert. I mange tilfeller er kvaliteten på oppgavene som utføres av god kvalitet, minst like god som før digitale løsninger ble utnyttet fullt ut. 更多
显示标签
免费订阅

“ Min Drift & Vedlikehold”的其他出版物

查看所有出版物