STEM and CODING STEM AND CODING Click to read
  • Comments

STEM and CODING

STEM AND CODING

Published on in “Education, Education”, language — English. 16 pages.
STEM AND CODING bir etwinning projesidir. Projemizde STEM yaklaşımına uygun etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimiz web 2.0 araçlarınıı kullandılar. Scratch, aurdinio ve makeblock kullanarak kodlamalar yaptılar. Bu dergi ise okulların ortak ürünüdür. More
Stem and Coding bir eTwinning projesi ortak ürünüdür. Proje faaliyetlerimizi herkesle paylaşabilmek için oluşturulmuştur. More
Show Tags
Tags: stem · etwinning