STEM and CODING STEM AND CODING 点击阅读
  • 评论

STEM and CODING

STEM AND CODING

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—English / 16页
STEM AND CODING bir etwinning projesidir. Projemizde STEM yaklaşımına uygun etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimiz web 2.0 araçlarınıı kullandılar. Scratch, aurdinio ve makeblock kullanarak kodlamalar yaptılar. Bu dergi ise okulların ortak ürünüdür. 更多
Stem and Coding bir eTwinning projesi ortak ürünüdür. Proje faaliyetlerimizi herkesle paylaşabilmek için oluşturulmuştur. 更多
显示标签
标签: stem · etwinning
已购买! 阅读