IT update 2015 ,April  16, 2015 Apr.2015 Cliquez pour lire
  • Commentaires

IT update 2015 ,April 16, 2015

Apr.2015

Publié sur dans “Internet & Informatique”, langue – English. 6 pages.
ข้อความหรือบทสนทนาใน LINE เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนที่กลัวปัญหาแชท LINE หลุดหรือมีคนแอพเข้ามาใช้เครื่องโดยไม่รู้ตัว Plus
ข้อความหรือบทสนทนาใน LINE เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนที่กลัวปัญหาแชท LINE หลุดหรือมีคนแอพเข้ามาใช้เครื่องโดยไม่รู้ตัว ล่าสุด LINE ได้ออกอัพเดทให้รองรับการใช้ Touch ID หรือระบบสแกนลายนิ้วมือบน iPhone 5s ขึ้นไปได้แล้ว โดยมีวิธีเปิดใช้ดังนี้ Plus