IT update 2015 ,April  16, 2015 Apr.2015 点击阅读
  • 评论

IT update 2015 ,April 16, 2015

Apr.2015

出版日期 / “网络编程” / 语言—English / 6页
ข้อความหรือบทสนทนาใน LINE เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนที่กลัวปัญหาแชท LINE หลุดหรือมีคนแอพเข้ามาใช้เครื่องโดยไม่รู้ตัว 更多
ข้อความหรือบทสนทนาใน LINE เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนที่กลัวปัญหาแชท LINE หลุดหรือมีคนแอพเข้ามาใช้เครื่องโดยไม่รู้ตัว ล่าสุด LINE ได้ออกอัพเดทให้รองรับการใช้ Touch ID หรือระบบสแกนลายนิ้วมือบน iPhone 5s ขึ้นไปได้แล้ว โดยมีวิธีเปิดใช้ดังนี้ 更多