Pa Fokus

Revista PA FOKUS është një revistë në formatin Online dhe mund të shfletohet Falas nga të gjithë. Përveçse një revistë për të rinjtë (dhe jo vetëm), Pa Fokus është një nismë e ndërmarrë për të sjellë një mentalitet dhe kulturë të re informacioni për të rinjtë shqiptarë kudo ndodhen. Duke u nisur nga vetë emri i saj "Pa Fokus", revista përman në brendësinë e saj shumë informacione në fusha të ndryshme të jetës.

Shkurt
Pa Fokus Shkurt
Tetor
Pa Fokus Tetor
Tetor
Pa Fokus Tetor
Qershor
Pa Fokus Qershor
Maj
Pa Fokus Maj
Prill
Pa Fokus Prill
Mars
Pa Fokus Mars
Prill
Pa Fokus Prill
Shkurt
Pa Fokus Shkurt
Fundviti
Pa Fokus Fundviti
Dhjetor
Pa Fokus Dhjetor
Nëntor
Pa Fokus Nëntor