AMNYTT amnytt.no 3/2021 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

AMNYTT amnytt.no

3/2021

Опубликовано в ", Бизнес", язык - Norwegian. 132 страниц.
Som land med gode tradisjoner for samarbeid i næringslivet kan vi arbeide for å få et robust næringsliv, som tåler varierende oljepriser. Et av de beste tiltakene for å sikre velferden her i landet er å sikre at norsk industri er konkurransedyktig. Fjoråret var positiv i så henseende. Evner vi å utnytte digitalisering og automatisering på en god måte, samtidig som vi sikre godt kvalifiserte medarbeidere, vil industrien fortsatt være en bærebjelke i velferdssamfunnet. Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие публикации «AMNYTT amnytt.no»

Посмотреть все публикации