AMNYTT amnytt.no 3/2021 点击阅读
  • 评论

AMNYTT amnytt.no

3/2021

出版日期 / “商业, 商业” / 语言—Norwegian / 132页
Som land med gode tradisjoner for samarbeid i næringslivet kan vi arbeide for å få et robust næringsliv, som tåler varierende oljepriser. Et av de beste tiltakene for å sikre velferden her i landet er å sikre at norsk industri er konkurransedyktig. Fjoråret var positiv i så henseende. Evner vi å utnytte digitalisering og automatisering på en god måte, samtidig som vi sikre godt kvalifiserte medarbeidere, vil industrien fortsatt være en bærebjelke i velferdssamfunnet. 更多
免费订阅

“ AMNYTT amnytt.no”的其他出版物

查看所有出版物