Agoloso Presents - Atondido Stories Agoloso Presents - Ngale 2 点击阅读
  • 评论

Agoloso Presents - Atondido Stories

Agoloso Presents - Ngale 2

出版日期 / “文学” / 语言—English / 70页
Buku la Animal Farm linalembedwa mu 1946 ndi mlembi wa ku Mangalande, dzina lake George Orwell. Iye analemba bukuli mochenjera kwmbiri pofotokoza mavuto omwe ankachitika anthu ali pansi pa ulamuliro wachitsamunda komanso amene anadza anthuwo atayamba kudzilamulira okha. Wolemba bukuli ankaganizira kwambiri zimene zinachitika ku Russia. Mavuto amene anabenthula m’bukuli, anachitikanso m’maiko ambiri omwe analandira ufulu wodzilamulira. 更多
This is a collection of tales from around the world. narrative that relates the details of some real or imaginary event, incident, or case; story: a tale about Lincoln's dog. a literary composition having the form of such a narrative. 更多
已购买! 阅读

“ Agoloso Presents - Atondido Stories”的其他出版物

查看所有出版物