Dijkstra June 2018 点击阅读
  • 评论

Dijkstra

June 2018

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—English / 40页
Trong tập 1 sẽ có các bài viết như: - Thiết kế hệ thống quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống eCommerce - Lock Free Programming - HTTP/1 và HTTP/2 - PostgreSQL Buffer hoạt động như thế nào - Floating Point và sai số trong tính toán - Thiết kế tính năng Feature Toggle và Feature Rollout - Grokking's corner: kĩ sư phần mềm giỏi là như thế nào? - Sự hình thành và phát triển cộng đồng công nghệ ở Việt Nam 更多
Tập hợp các bài viết hay về công nghệ dành cho kỹ sư phần mềm người Việt. 更多
显示标签