Patient Education Bartaan Si Ay U Naasnuujiyaan 点击阅读
  • 评论

Patient Education

Bartaan Si Ay U Naasnuujiyaan

出版日期 / “健康与健身” / 语言—English / 20页
Waxa aanu ku faraxsan nahay inaad dooratay inaad naaska nuujisid ilmahaaga. Waxa aanu u heelan nahay inaanu kaa caawiyo inaad heshid waayaha naas-nuujin ee ugu fiican suurtogal ahaan. La-talisooyinkayaga naas nuujinta ee guddi xaqiijisay ayaa la heli kara si ay kuu caawiyaan ka hor inta aan ilmahaagu dhalan, gudaha cisbitaalka, iyo ka dib marka aad tagtid guriga. 更多
At Mount Carmel, we are committed to providing safe, high quality care and treating you and your loved ones with compassion and respect. While we serve many patients every day - we hope that you care is so special that you feel as if you are the most important patient we have. We've prepared this Patient Guide so that you have a better understanding of what you can expect during your hospital stay. Of course, you can always ask your caregivers if you have any questions or need more information. 更多
显示标签
标签: breastfeeding

“Patient Education”的其他期刊

查看所有期刊