AMNYTT 1/2018 Click to read
  • Comments

AMNYTT

1/2018

Published on in “Science”, language — Norwegian. 109 pages.
Bedriftene trenger fagarbeidere, av alle kategorier, var budskapet i massemedia for kort tid siden. AMNYTT er helt enig i dette utsagnet. I den digitale hverdag, som vi nå møter, er det viktig med godt utdannede fagarbeidere. . More
Subscribe for FREE

Other publications of “AMNYTT”

View all publications