AMNYTT 1/2018 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

AMNYTT

1/2018

Опубликовано в "Наука", язык - Norwegian. 109 страниц.
Bedriftene trenger fagarbeidere, av alle kategorier, var budskapet i massemedia for kort tid siden. AMNYTT er helt enig i dette utsagnet. I den digitale hverdag, som vi nå møter, er det viktig med godt utdannede fagarbeidere. . Еще
Det er behov for en holdningsendring og dugnadsinnsats for instrumenteringsfaget. La oss få en nasjonal dugnad er et viktig tema i denne utgaven. Videre er det oppsummering fra årets viktigste utstilling og et imponerende prosjekt som økte produktiviteten med 35 prosent. Og et vel av andre nyheter. Еще
Бесплатно

Другие публикации «AMNYTT»

Посмотреть все публикации