AMNYTT 1/2018 点击阅读
  • 评论

AMNYTT

1/2018

出版日期 / “科学” / 语言—Norwegian / 109页
Bedriftene trenger fagarbeidere, av alle kategorier, var budskapet i massemedia for kort tid siden. AMNYTT er helt enig i dette utsagnet. I den digitale hverdag, som vi nå møter, er det viktig med godt utdannede fagarbeidere. . 更多
免费订阅

“ AMNYTT”的其他出版物

查看所有出版物