Slovakia 1 Click to read
  • Comments

Slovakia

1

Published on in “Education”, language — Slovak. 18 pages.
Publikácia popisuje zrealizované aktivity Erasmus + Can you tell me the way to.... tracing our Europen identity on foot More
Táto publikácia sumarizuje druhý rok Erasmus + projektu, ktorý prebieha na Súkromnej strednej odbornej škole v spolupráci s ďalšími 8 európskymi školami. More
Subscribe for FREE