Slovakia 1 Cliquez pour lire
  • Commentaires

Slovakia

1

Publié sur dans “Éducation”, langue – Slovak. 18 pages.
Publikácia popisuje zrealizované aktivity Erasmus + Can you tell me the way to.... tracing our Europen identity on foot Plus
Táto publikácia sumarizuje druhý rok Erasmus + projektu, ktorý prebieha na Súkromnej strednej odbornej škole v spolupráci s ďalšími 8 európskymi školami. Plus
S'abonner GRATUITEMENT