Slovakia 1 点击阅读
  • 评论

Slovakia

1

出版日期 / “教育” / 语言—Slovak / 18页
Publikácia popisuje zrealizované aktivity Erasmus + Can you tell me the way to.... tracing our Europen identity on foot 更多
Táto publikácia sumarizuje druhý rok Erasmus + projektu, ktorý prebieha na Súkromnej strednej odbornej škole v spolupráci s ďalšími 8 európskymi školami. 更多
免费订阅