Agoloso Presents - Atondido Stories Agoloso Presents - Rodgers Dictionary of Proverbs Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Agoloso Presents - Atondido Stories

Agoloso Presents - Rodgers Dictionary of Proverbs

Veröffentlicht am in "Literatur", Sprache — English. 775 Seiten.
Buku la Animal Farm linalembedwa mu 1946 ndi mlembi wa ku Mangalande, dzina lake George Orwell. Iye analemba bukuli mochenjera kwmbiri pofotokoza mavuto omwe ankachitika anthu ali pansi pa ulamuliro wachitsamunda komanso amene anadza anthuwo atayamba kudzilamulira okha. Wolemba bukuli ankaganizira kwambiri zimene zinachitika ku Russia. Mavuto amene anabenthula m’bukuli, anachitikanso m’maiko ambiri omwe analandira ufulu wodzilamulira. Mehr anzeigen
This is a collection of tales from around the world. narrative that relates the details of some real or imaginary event, incident, or case; story: a tale about Lincoln's dog. a literary composition having the form of such a narrative. Mehr anzeigen
Gekauft! Lesen

Andere Publikationen von "Agoloso Presents - Atondido Stories"

Alle Publikationen anzeigen