ACT!NOW nr. 3 december 2018 Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Veröffentlicht am in "Ausbildung", Sprache — Dutch. 40 Seiten.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome Mehr anzeigen
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. Mehr anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Ausgaben von "ACT!NOW"

Alle Ausgaben anzeigen