ACT!NOW nr. 3 december 2018 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Опубликовано в "Образование", язык - Dutch. 40 страниц.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome Еще
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “ACT!NOW”

Просмотреть все выпуски