ACT!NOW nr. 3 december 2018 Click to read
  • Comments

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Published on in “Education”, language — Dutch. 40 pages.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome More
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. More
Subscribe for FREE

Other issues of “ACT!NOW”

View all issues