ACT!NOW nr. 3 december 2018 点击阅读
  • 评论

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

出版日期 / “教育” / 语言—Dutch / 40页
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome 更多
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. 更多
显示标签
免费订阅

“ACT!NOW”的其他期刊

查看所有期刊