ACT!NOW nr. 3 december 2018 Cliquez pour lire
  • Commentaires

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Publié sur dans “Éducation”, langue – Dutch. 40 pages.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome Plus
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres numéros de « ACT!NOW »

Consulter tous les numéros