ACT!NOW nr. 3 december 2018 Haga clic para leer
  • Comentarios

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Publicado el en “Educación”, Idioma — Dutch. 40 páginas.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrome Más
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras ediciones de “ACT!NOW”

Ver todas las ediciones