ACT!NOW nr. 3 december 2018 Clique para ler
  • Comentários

ACT!NOW

nr. 3 december 2018

Publicado no e em "Educação", idioma — Dutch. 40 páginas.
Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrone Mais
Magazine van ACT! ter informering en beïnvloeding om het thuiszittersprobleem in Nederland op te lossen voor 2020. ACT! slaat bruggen tussen ouders met thuiszittende kinderen enerzijds en organisaties anderzijds. ACT! ontwikkelt beïnvloedingsmogelijkheden en werkmethodieken met het doel oplossingsgerichte communicatie tussen ouders en professionals te optimaliseren op micro-, regionaal- en nationaal niveau to optamaliseren. Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras publicação de "ACT!NOW"

Ver todas as publicações